Klachtenprocedure

We doen binnen Groenzorg Norg ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn, dan wordt deze serieus genomen. We hopen de klacht zo snel mogelijk op te kunnen lossen en te voorkomen dat het weer gebeurt door de juiste acties te ondernemen.

Als je een klacht hebt, onderneem je de volgende stappen:

  1. Wanneer je een klacht hebt, bespreek je dit met je leidinggevende.
    Hij/zij maakt melding hiervan in het dossier van deelnemer/werknemer/stagiaire of vrijwilliger
  2. Bespreek de klacht met de desbetreffende persoon
  3. Lukt dit niet, dan bespreek je de klacht met Gerard of Grietje
  4. Lukt ook dat niet, dan bespreek je de klacht met de vertrouwenspersoon van Groenzorg Norg: Huisartsenpraktijk Heijstra/Kremer, Oosteind 6, 9331 AH  NORG, 0592-612231. 

Of schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

  • Je naam, adres en telefoonnummer
  • Naam, adres en telefoonnummer van Groenzorg Norg én de persoon over wie je een klacht meldt lidmaatschapnr. : 9823
  • De reden waarom je de klacht meldt
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het de klacht te komen.

 

Stuur je brief naar: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117 1601 AD Enkhuizen
of mail naar info@klachtenportaalzorg.nl

De klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. De commissie kan contact met je opnemen of bij Groenzorg Norg langskomen voor meer informatie.Binnen 4 maanden moet de klacht afgehandeld zijn.
In het dossier van de betrokkene wordt de klacht met behandelingsproces gedocumenteerd.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd!

Bovenstaande stappen hoeven niet perse gevolgd te worden. Je mag ook meteen een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.

Voor meer informatie over de klachtencommissie, kijk je op www.klachtenportaalzorg.nl

De brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is te downloaden via www.igz.nl. Je kunt zoeken op ‘ontevreden’.